مادّه‌گرایی

پیامدهای اخلاقی و اجتماعی

نویسنده: دکتر عبدالمیثاق قدیریان

این کتاب ترجمهٔ فارسی از نشر دوم کتاب ارزشمند دکتر قدیریان بنام Materialism; Moral and Social Consequences می‌باشــد کـــــه حقیقتاً استادانه ترجمه شده و تمامی بیانات الهی یک به یک با آثار اصل به‌فارسی و عربی مطابقت داده شده است.
این نشر جدید (۲۰۱۷) مفهوم مادّه‌گرایانۀ حیات و لطمۀ نابودکنندۀ آن بر رفاه افراد و بهزیستی جوامع در سراسر عالم را محلّ بررسی قرار می‌دهد. فلسفۀ مادّی بر این باور است که مادّه بر ذهن و روح اولویت دارد. بر مبنای چنین مفهومی، ذهن بشر، آگاهی و روح محصولات فرعی مادّه هستند و کسانی که خلاف آن را باور داشته باشند «آرمان‌گرا» مشاهده می‌شوند. تعالیم بهائی حامی توازن منطقی و معتدلی بین وجوه روحانی و مادّی حیات به‌عنوان دو رکن و دو ستون مدنیّتی منصفانه است.
این کتاب که جایزۀ بورسیۀ ممتازِ انجمن مطالعات بهائی را دریافت داشته، تحلیلی از افراط‌وتفریط اسف‌انگیز در ثروت و فقر و بی‌توجّهی به بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی را فراهم می‌آورد. بینش‌های ارزشمندی دربارۀ لطمۀ ماده‌گرایی بر بهداشت روانی در این کتاب عرضه می‌شود. ماده‌گرایی به افزایش مصرف‌گرایی، تغییرات اقلیمی و تخریب محیط‌زیست، و انتشار فساد، خودپرستی و بی‌تفاوتی به مصیبت میلیون‌ها نفری که هرسال از گرسنگی و بیماری جان می‌سپارند نیز اثر می‌گذارد.
خریداری کنید
کتاب ماده گرایی روی جلد
برای مروری در کتاب ماده‌گرایی روی تصویر زیر کلیک کنید 

تمامی حقوق این وبسایت برای انتشارات زینت گروپ محفوظ است. کپی رایت ۲۰۲۱ - طراحی سایت از زینت گروپ

envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram